pasik pasik
nalepka

Chránená dielňa

Uplatnite si u nás náhradné plnenie 2015!

Využite služby našej chránenej dielne a

  • Získate NÁHRADNÉ PLNENIE na 100%-nú hodnotu nami ponúkaných služieb.
  • Ušetríme Vám peniaze ktoré by ste inak zaplatili štátu.
  • Vyrobíme Vám výrobky podľa Vašich požiadaviek.
  • Pomôžete zachovať kultúrne dedičstvo našich predkov
  • Podporíte zamestnávanie ľudí so zníženou pracovnou schopnosťou.

Administratívu (vypĺňanie tlačív) spravíme za Vás

Naša dieľna je známa svojou špecifickou produkciou ručne vyrábanej a maľovanej keramiky.

V našej kolekcii nájdete:

viac ako 200 druhov tradičných keramických výrobkov, ako aj výrobky na „mieru“ podľa požiadaviek klienta (aj s umiestením loga, písma...)

Legislatíva: Zákon č. 5/2004 o službách zamestnanosti ukladá zamestnávateľom s min. 20 zamestnancami povinnosť zamestnávať zamestnancov so zdravotným postihnutím. Pokiaľ túto podmienku nespĺňate ste povinní odviesť odvod za nesplnenie tohto podielu Úradu práce vo výške 0,9 násobku celkovej ceny práce vypočítanej z priemernej mzdy v národnom hospodárstve za prvý až tretí štvrťrok v uplynulom roku (977 Eur pre rok 2014).

Chránená dielňa je druhá, pre Vás výhodnejšia možnosť ako tento odvod zaplatiť. Celková suma zákazky zadanej v chránenej dielni je nižšia oproti odvodu a predstavuje 0,8 násobok celkovej ceny práce vypočítanej z priemernej mzdy, čo je 906 Eur. Ušetríte 109 Eur.

Dokumenty:

Kalkulačka:

,- €
,- €